Të dashur miq,

Ju jeni qytetarët e së nesërmes të Bashkimit Evropian! Deri sa ju të përfundoni shkollën, Kosova do të jetë disa hapa më afër anëtarësimit në familjen e madhe Evropiane, me mbi 500 milion qytetarë.

Samuel Zhbogar,
Shef i Zyrës së Bashkimit Evropian dhe Përfaqësues Special i BE-së në Kosovë

Më shumë

Ky libër-udhëzues

i vlefshëm për shtetet anëtare të BE-së dhe politikat e saj është i mirëseardhur për nxënësit e shkollave në Kosovë.

Vlora Çitaku,
Ministre e Integrimeve Evropiane
 

Më shumë